http://kasetonline.com/tag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C/

งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2556 วันที่ 1 – 9 ก.พ. 56 ม.เกษตร บางเขน (เกษตรแฟร์)
ม.ค..26, 2013 in งาน, ธุรกิจ, สัตว์, สินค้าเกษตร, อาหาร, อืืน ๆ, เกษตร, เกษตรศาสตร์ Leave a Comment
โดยในงานปีนี้ ยังคงเต็มไปด้วยสินค้าเกษตร, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, สัตว์เลี้ยง และของที่ระลึก ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท ทั้งยัง มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร, การทำขนม และการเพนท์ภาพลงบนเสื้อ หรือบนกระเป๋า สำหรับผู้ที่สนใจฝึกทักษะเพื่อนำไปประกอบธุรกิจอีกด้วย